Datastyrede routes i ASP.NET MVC

I disse tider med større og større fokus på SEO-venlighed, kan det være rart, hvis man kan basere sine url'er på data fra eksempelvis sin database.

Man kunne have en produktdatabase, hvor produktet har en unik (url-venlig) streng, som kan anvendes til at finde produktet. I et setup uden nogen specielle regler, kan dette være en udfordring at få gjort stømlinet. Med en routedefinition som denne:

routes.MapRoute(
  name: "Default",
  url: "{controller}/{action}/{id}",
  defaults: new { 
    controller = "Home", 
    action = "Index", 
    id = UrlParameter.Optional 
  }
);

hvor produkt-controlleren hedder ProduktController, action-metoden til at vise et produkt hedder Vis og produktets urlnavn ligger i id-parameteren, kunne url'en til et produkt se således ud:

/produkt/vis/stor-tallerken-med-sort-kant

Det kan være fint nok ift. SEO, men det ville jo være rart, hvis man kunne slippe for de lidt overflødige controller- og action-tekster, så url'en kom til at se således ud i stedet:

/stor-tallerken-med-sort-kant

Dette kan opnåes med en RouteConstraint og en wildcard-urlparameter. Route-mapping kunne derfor se således ud:

routes.MapRoute(
    name: "Default",
    url: "{id}",
    defaults: new { controller = "Produkt", action = "Vis" },
  constraints: new { id = new ProduktRouteConstraint() }
);

Nu kaldes ProduktRouteConstraint's Match-metode hver gang routing kaldes. Denne Match-metode skal så håndtere et opslag i produktdatabasen for at se, om den angivne id refererer til et eksisterende produkt. Match-metoden returnerer en bool, der indikerer om den aktuelle route skal anvendes eller ej, dvs. om produktet findes i dette tilfælde. En implementering kunne se således ud:

public class ProduktRouteConstraint : IRouteConstraint
{
  public bool Match(
      HttpContextBase httpContext,
      Route route,
      string parameterName,
      RouteValueDictionary values,
      RouteDirection routeDirection
    )
  {
    var svc = ProduktService();
    var id = values["id"].ToString();
    return svc.FindesProduktMedUrlnavn(id);
  }
}

Match-metoden fyrer op under en produktservice-klasse, der, via metoden FindesProduktMedUrlnavn, kan svare på, om produktet med det angivne navn (fra url'en) findes eller ej.

Hvis url'en ikke er et match, fortsætter routing-systemet videre til næste regel (som det altid har gjort). Derfor skal denne regel helst ikke være den sidste regel i rækken af routing-regler. 

En ting man skal være opmærksom på med denne metode er, at routing-systemet aktiveres hver gang der foretages et request til sitet. Derfor skal routingconstraints helst være så optimerede som muligt, da sitet ellers vil virke langsomt. Det vil med andre ord være en god idé, at overveje caching af grundlaget for disse specielle routingregler, i dette eksempel produktets urlnavne.

e-handel og kundens rettigheder

Jeg sidder lige og arbejder med en webshop, som handler med fysiske varer og i den forbindelse har der været behov for at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter kunden hhv. butikken har.

I den forbindelse er følgende links fundet relevante og hjælpsomme i forståelsen af disse emner:

Kundens fortrydelsesret

Tilfælde hvor der ikke er fortrydelsesret

Forretningens oplysningspligt før salg

Generelt omkring net-handel

Alle ovenstående links kommer fra samme side og er en del af samme "kompendie", men udvalgte links er medtaget her, da mit fokus har være på handelsbetingelser og fortrydelsesret.

Manglende intellisence i Visual Studio 2013

Jeg sad idag og boksede med et problem i Visual Studio, hvor jeg ikke kunne få intellisence til at fungere. Dette til trods for, at jeg godt kunne complie projektet og køre det i IIS Express.

Der var røde bølgestreger under et namespace i using-sektionen og en type kunne ikke findes. Da projektet kunne compile, tænkte jeg det måtte have noget med udviklingsmiljøet at gøre.

Jeg havde lavet en cleanup og forsøgt at køre "rebuild" på hele min solution, men lige lidt hjalp det. 

Jeg søgte på problemet og fandt dette link: https://stackoverflow.com/questions/21471887/visual-studio-2013-intellisense-stops-working-for-asp-net-mvc5-controllers/23983883#23983883

Løsningen var, i mit tilfælde, helt enkelt, at lukke VS 2013 og slette filen <projektnavnet>.v12.suo og starte VS 2013 op igen.

CSV parser til .net projekter

Det sker at man falder over en opgave, som kan løses ved at importere data fra en CSV-fil (kommaseparerede data) og i den forbindelse kunne man jo strikke sin egen parser sammen.

CSV-formatet er dog lidt mere tricky end man lige umiddelbart skulle forestille sig, så derfor bør man nok kigge på markedet, om der ikke findes en anden som allerede har strikket noget sammen (og som er testet grundigt igennem af mange andre).

Det var netop hvad jeg gjorde. Jeg fandt frem til denne på CodeProject: http://www.codeproject.com/Articles/9258/A-Fast-CSV-Reader

Den ser ud til at fungere fint og kan installeres i et .NET-projekt vi NuGet, så det bliver vist ikke ret meget lettere at komme igang. Oveni det er den ret simpel at anvende.

Entity Framework downgrade

Jeg har lige været lidt eventyrlysten og opgraderet et MVC 4 projekt fra EF5 til EF6. Efter det havde jeg lidt problemer med at få mit site til at køre på serveren (efter web deploy og auto migrations på serveren).

Fint nok, så nedgraderer jeg bare til EF5 igen og så burde den jo være i vinkel... men ak, så let skulle det ikke gå. Flg. fejl opstod når jeg prøvede at publisere:

Cannot insert the value NULL into column 'ContextKey', table 'ScabsContext.dbo.__MigrationHistory'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated.

OK, nu er jeg ikke 100 meter mester udi tabelstrukturen på MigrationHistory, så jeg tænte der måtte være en uoverensstemmelse mellem EF-versionerne i de forskellige komponenter i min solution, så jeg sikrede mig, at alle versioner var ens. Lige lidt hjalp det.

Hmm... Google! Kommer op med et Stack Overflow-indlæg, som omhandler dette emne (SO styrer for vildt!).

Det viser sig, at EF6 tilføjer en ny kolonne i MigrationHistory, som hedder (trommehvirvel!) - ContextKey.

Denne ContextKey bliver jo ikke fjernet fra tabellen igen, bare fordi man nedgraderer fra EF6 til EF5, så når en migration køres fra EF5 mod en EF6 MigrationHistory... ja, så får du førnævnte fejl.

Dette kan løses ved at udføre flg. ændringer på MigrationHistory-tabellen:

ALTER TABLE dbo.__MigrationHistory DROP CONSTRAINT [PK_dbo.__MigrationHistory2]

ALTER TABLE dbo.__MigrationHistory DROP COLUMN ContextKey

ALTER TABLE dbo.__MigrationHistory ADD CONSTRAINT [PK_dbo.__MigrationHistory] PRIMARY KEY (MigrationId)

ALTER TABLE dbo.__MigrationHistory ALTER COLUMN MigrationId NVARCHAR(255) NOT NULL

Så skulle den tabel vist være tilbage i EF5-format!
 

C# out og ref-parametre

Har man brug for at få værdier ud af en funktion kan man naturligvis bruge funktionens returværdi, hvilket er oplagt i de fleste tilfælde. Der kan dog være tilfælde, hvor man har brug for at returnere flere værdier fra en funktion og i disse tilfælde har man et par yderligere muligheder.

out-parametre

Med out-parameteren kan man sende en værdi ud af et funktionskald. Parameteren SKAL tildeles en værdi inde i funktionen, ellers får man en compilefejl. Parameteren er KUN til output, evt. værdi i input vil blive ignoreret. Følgende vil give en compilefejl (fordi p endnu ikke er tildelt en værdi inde i fn, inden den refereres):

void fn(out int p)
{
    return p + 1;
}
var x = 1;
fn(out x);

Samtidig opfattes denne parameter alene som en output-parameter, dvs. den værdi parameteren evt. måtte have i kaldet, kan ikke bruges i funktionen. Følgende vil f.eks. give en kørselsfejl, fordi parameteren p ikke er tildelt en værdi inden den bruges (inde i funktionen):

void fn(out int p)
{
    Console.WriteLine(p);
  p = 2;
}
var x = 10;
fn(out x);

ref-parametre

Med ref-parametre kan man sende værdier ind i en funktion og samtidig give funktionen mulighed for at ændre værdien af den parametere (så den også ændres i den kaldende parts variabel). Dette kunne se således ud:

void fn(ref int p)
{
    p++;
}
var x = 1;
fn(ref x);
// x er nu 2;

Denne måde at bruge ref på, kan være "farlig" og betragtes af mange som dårlig kodestil. Begrundelsen er, at kaldet til fn har en skjult sideeffekt på den kaldende parts kode. Denne sideeffekt er svær at forudse, hvis man ikke lige har adgang til koden i fn og kan se hvad der sker. Selvom man havde adgang til koden, var det ikke nødvendigvis let at gennemskue denne sideeffekt alligevel. Det er derfor ikke tilrådeligt, at benytte ref på denne måde.

Når ref-modifikatoren bruges er det den variabel som står på parameterens plads i kaldet, der ændres (direkte i den hukommelsesplads variablen ligger). Det betyder også, at når der medsendes en referencevariabel (bla. objekter, strenge, arrays), så er det referencen der ændres, dvs. der peges på en anden forkomst af den medsendte type. Dette er fordi referencevariable i sig selv er referencer (navnet havde nok allerede afsløret dette) og det er altså pegepinden der ændres.

Det samme gælder for simple typer, hvor værdien ændres direkte i den hukommelsesposition, hvor variablen er defineret inden kaldet til funktionen.

Hukommelsespositionen kan dels være på "heapen", dels på stakken. Stakken benyttes hvis kaldet sker med en lokal variabel fra en anden funktion.

Fremmednøgletildeling i LINQ to SQL

Jeg har bakset lidt med en fejl, der opstod i forbindelse med opdatering af en LINQ to SQL-entity. Helt konkret drejer det sig om den lidet informative fejl: "Operation is not valid due to the current state of the object", som opstår i forbindelse med at jeg tildeler en værdi til en fremmednøgle i denne entity.

Setup'et

Jeg opererer med optimistisk samtidighed og et afkoblet datasæt, dvs. jeg læser objektet, lukker forbindelsen og skaber en ny forbindelse, når jeg skal opdatere data (et typisk scenarium for websites der involverer en bruger mellem læsning og opdatering). I forbindelse med selve opdateringer indlæser jeg først objektet (og beholder forbindelsen til databasen), opdaterer entity'objektet og opdaterer databasen. Jeg har altså gang i noget med at kopiere data fra entity over i et forretningsobjekt og tilbage igen ifm. opdatering.

Idet min entity læses sætter jeg nogle LoadOptions på forbindelsen, så relevante relaterede rækker fra andre tabeller også indlæses. Dette gøres af performancemæssige hensyn, da en reference til disse relaterede entities ville forårsage en "lazy loading" af data og dermed endnu et opslag i databasen.

Løsningen

Denne "eager loading" af relaterede data giver problemer, hvis jeg forsøger at opdatere fremmednøglen og ikke samtidig sætter det relaterede objekt til den nye entity (som nøglen også refererer til).

Jeg skal altså IKKE preloade relaterede tabeller, hvis jeg blot ønsker at benytte fremmednøglen til opdateringshandlinger.

Alternativt kunne jeg måske klare mig ved at benytte Attach i stedet for at læse entity inden opdatering. I dette scenarium ville der nok ikke ske en "eager load" af relaterede tabeller (jf. LoadOptions). Det har jeg dog ikke eksperimenteret med endnu...

Se også

http://www.faridesign.net/2010/11/linq-to-sql-operation-is-not-valid-due-to-the-current-state-of-the-object/

DotNetOpenAuth og MVC 5

Jeg har et projekt som kører .NET 4.5 og MVC 5, hvor der også er noget OAuth involveret. I den forbindelse forsøger jeg at lave noget Reflection, men får en fejl som omhandler sikkerhed. Det viser sig at DotNetOpenAuth ikke er compatibel med MVC 5, fordi der er sket en ændring i måden sikkerheden håndteres i MVC 5 ifht. MVC 4. Desværre vedligeholdes DotNetOpenAuth ikke aktivt i øjeblikket, men der er dog lavet en eller anden løsning til problemet... jeg har bare ikke været i stand til at få den til at fungere.

Workaround

I stedet for at gennemløbe alle typer i alle assemblies, nøjes jeg med at gennemløbe dem i den assembly jeg har brug for (hvilket så gør, at jeg undgår projektet med DotNetOpenAuth-dll'erne) og problemet er dermed gemt af vejen.

Der findes som sagt en opdatering til DotNetOpenAuth som er rettet mod MVC 5 og den kan hentes via NuGet:

Install-Package DotNetOpenAuth.Mvc5

 

Umbraco pre v4 database oprydning

Jeg havde for nylig et site der kørte på Umbraco og som kørte enormt langsomt og fungerede egentlig ikke rigtigt. Jeg undrede mig en del over det, for indholdsmæssigt var det ikke et tungt site (kun få sider - mindre end 100), men et site der havde været i drift i en længere periode. Jeg besluttede mig for at finde ud af hvorfor det ikke fungerede. Her er hvad jeg fandt frem til...

Symptomerne

Sitet kørte som nævnt ikke rigtigt. Helt konkret var det enormt langsomt til at indlæse træstrukturen og det var et held, hvis man fik lov til at oprette nye dokumenter.

Det er klart, at man ikke kan forvente hvad som helst af en 10+ år gammel undskyldning for en server, men jeg havde da også andre Umbraco-sites på denne server, som slet ikke havde problemer med at køre, så jeg mente jo nok dette ikke burde være et problem. Også det faktum, at der var tale om et Umbraco v3.0.6 kunne vække en vis bekymring, men igen, så var der også andre sites i denne version, på samme server, som kørte tilfredsstillende.

Opdagelsen

Efter af have kigget lidt rundt i Umbraco-admin, uden dog at kunne finde noget, der virkede himmelråbende tåbeligt konfigureret, bedrog jeg mig ud i stifinderen, for at se om der kunne være noget der. Første stop web.config, men også her så tingene tilforladelige ud, så heller ikke der synes jeg, der var noget at hente.

Efter lidt stikken og justeren, fandt jeg frem til databasefilerne (data og log) for sitet og til min store overraskelse opdagede jeg, at data-filen fyldte 2.3+ Gb! Det var vist ikke nødvendigt for sådan et lille site, så noget måtte være galt, men hvad!?

Undersøgelsen

Gad vide hvordan sådan en Umbraco database er bygget op? En hel masse tabeller præfikset med cms og umbraco og lidt svær at gennemskue, hvis man ikke har arbejdet indgående med sådan en før (hvilket jeg ikke havde), så Google måtte kunne hjælpe...(?)

Først og fremmest måtte jeg have et overblik over hvormeget data der var i hvilke tabeller. Til dette formål fandt jeg flg. SQL-script, som, om en given database, kunne fortælle mig, hvormange rækker der er i hver tabel, hvormeget tabellens indhold fylder i Kb m.m.

SELECT 
  t.NAME AS TableName,
  s.Name AS SchemaName,
  p.rows AS RowCounts,
  SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB, 
  SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB, 
  (SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
FROM 
  sys.tables t
INNER JOIN   
  sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN 
  sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID 
          AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN 
  sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN 
  sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE 
  t.NAME NOT LIKE 'dt%' 
  AND t.is_ms_shipped = 0
  AND i.OBJECT_ID > 255 
GROUP BY 
  t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY 
  t.Name

Efter at have kørt dette script i SSMS, fik jeg en fornemmelse af, at problemet havde med versionering af dokumenterne at gøre. De tabeller som indeholdte markant mere data end forventet, var cmsContentVersion, cmsDocument, cmsPropertyData og umbracoLog. Uden at ville (og kunne) gå i yderligere detaljer om, hvad disse tabeller konkret bruges til, indikerer det i det mindste, at det har noget med versionering at gøre. Spørgsmålet er bare, hvorfor? Der er ikke specielt meget aktivitet i relation til vedligeholdelse af indhold på sitet, så hvorfor er der oprettet så mange rækker i disse tabeller (der var over 500.000 i cmsDocument og cmsContentVersion og over 3.500.000 i cmsPropertyData, ligesom der også var omkring 1.200.000 i umbracoLog...!

Et kig i umbracoLog afslører en periodisk publisering af to specifikke dokumenter, som resulterer i 4 nye rækker i umbracoLog, samt nye 2 eller flere rækker i hver af de andre tabeller, hver gang. Hver gang vil sige, hvert minut 24/7/365 - det bliver til en del rækker med tiden... :-)

Det var naturligvis ikke en optimal situation, så der måtte da være en løsning på dette. Hvorfor blev disse to dokumenter (indholdssider på linje med en masse andre på sitet) publiseret med 1 minuts intervaller og mere vigtigt, hvordan fik jeg det så stoppet!?

"Løsningen"

Derfor måtte jeg finde ud af, hvordan jeg kunne løse dette. Google er min ven(!), men selv venner har sine begrænsninger, så det lykkedes den ikke at fremskaffe en løsning. Den eneste tilnærmelsesvis overkommelige løsning var, at opgradere til en nyere version, hvor dette ikke længere var et problem. Det lader nemlig til at være et bug i nogle versioner (herunder v3.0.6, som dette site jo kører), som bevirker, at der publiseres på denne måde.

Jeg skal erkende, at jeg heller ikke har søgt efter en løsning meget mere end en times tid, da sitet skulle pilles ned indenfor en overskuelig tidshorisont, så det kan være der rent faktisk kan køres et workaround, som løser dette, men jeg er som sagt ikke faldet over det.

Det jeg så gør i stedet, er symptombehandling (when all else fails...). Det indbefatter en periodisk udførsel af et SQL script, som sletter alle versioner op til en bestemt dato (i nedenfor viste script, er det til dagen før den dato hvorpå scriptet udføres) og som ikke er den aktive version. Dette script ser således ud.

DECLARE @createdDate Datetime
SET @createdDate = DateAdd(day, -1, getdate())

DELETE FROM cmsPropertyData WHERE
  versionId NOT IN (
       SELECT versionId 
       FROM cmsDocument 
       WHERE updateDate > @createdDate 
         OR published = 1 
         OR newest = 1) AND
  contentNodeId IN (SELECT DISTINCT nodeID FROM cmsDocument)

DELETE FROM cmsContentVersion WHERE
  versionId NOT IN (
       SELECT versionId 
       FROM cmsDocument 
       WHERE updateDate > @createdDate 
         OR published = 1 
         OR newest = 1) AND
  ContentId IN (SELECT DISTINCT nodeID FROM cmsDocument)

DELETE FROM cmsDocument WHERE
  versionId NOT IN (
       SELECT versionId 
       FROM cmsDocument 
       WHERE updateDate > @createdDate 
         OR published = 1 
         OR newest = 1) AND
  nodeId IN (SELECT DISTINCT nodeID FROM cmsDocument)

Dette script, når det bliver gemt som en fil og placeret på serveren, kan så, med jævne mellemrum, aktiveres, som en baggrundsopgave på serveren, hvor scriptet kaldes med sqlcmd.

sqlcmd -S myServer\instanceName -i C:\sqlscripts\umbracoCleanup.sql

Konklusion

Nu har jeg i det mindste fået lidt styr på databasevæksten på mit site, selvom jeg ikke synes dette er den optimale løsning (langt fra - det bedste ville jo være, at publiseringen ikke gik i selvsving!). Nogle gange er vi bare nød til, at nøjes med mindre, så vi kan komme videre med det der er rigtig fedt! :-)

 

Upload af store filer i asp.net

Det er ofte et krav, at der skal kunne uploade filer til en webapplikatione. Dette er heldigvis ret let, når der er tale om en ASP.NET webapplikation. Det giver dog til tider lidt problemer, når der skal kunne uploades større filer (over 4 Mb), men ikke større end at det også kan løses. Jeg vil her kort beskrive en løsning.

Ændr indstillingerne

Det er faktisk ikke mere kompliceret end, at ændre indstillingerne i web.config. Helt konkret er det elementet httpRuntime (som ligger under system.web-elementet), der skal ændres således:

<httpRuntime 
  maxRequestLength="8096" 
  requestTimeout="120" 
  requestLengthDiskThreshold="8096" />

Hvis du kører på en IIS 7+ skal du muligvis også tilføje  security-elementet (som ligger under sektion system.webServer-elementet) således:

<security>
 <requestFiltering>
  <requestLimits maxAllowedContentLength="8096000" />
 </requestFiltering>
</security>

Nu skulle du være i stand til at uploade 8 Mb i stedet for 4 Mb. Husk at requestTimeout skal være længere end den længste forventede tid der går fra en klient starter upload til det er færdigt, ellers fejler uploadoperationen med timeout i stedet.

Advarsel

Vær også opmærksom på, at højre grænser for mængden af data der kan sendes til en side i din webapplikation, kan have alvorlige konsekvenser for din sårbarhed overfor DOS-angreb, da det bla. vil optage en tråd i puljen indtil data er modtaget og behandlet. Mange af denne slags kald vil derfor risikere vil udsulte puljen af tråde til at behandle requests, hvilket medfører, at din applikation er nede. Derfor skal det overvejes nøje, hvis denne grænse sættes op til store værdier. Jeg har ikke fået undersøgt, om dette kan afbødes med async/await, men det var måske en mulighed. Dog vil du måske stadig ende med en ekstraregning for trafik efter et DOS-angreb af denne slags...

Se også

http://forums.asp.net/t/1810854.aspx er en tråd med reflektioner omkring dette emne og inspirationskilden til dette indlæg.