Archive for tag: Migrations

Placer dine Entity Framework Migrationsfiler i en alternativ mappe

Jeg har i min anvendelse af Entity Framework haft behov for at placere mine migrationsfiler et andet sted end de, som standard, bliver placeret.

Dette kan gøres i constructoren af DbMigrationsConfiguration (Configurations.cs). Denne fil bliver genereret, når man slår migrations til (Enable-Migrations i PMC).

Egenskaben hedder MigrationsDirectory og skal sættes til en relativ sti ift. den DLL, som migrations ligger i. Følgende er et eksempel på dette:

internal sealed class Configuration 
    : DbMigrationsConfiguration<ShopContext>
{
    public Configuration()
    {
        MigrationsDirectory = "Ef\\Migrations";
        MigrationsNamespace = "Shop.Repositories.Ef.Migrations";
    }
}

I ovenstående har jeg dels, med MigrationsDirectory, sat mappen migrationfiler skrives til, dels, med MigrationsNamespace, det namespace, som nye migrations anvender. Det kan være relevant, at namespace følger placeringen af de fysiske filer og det har man, som her demonstreret, mulighed for også at styre.