jQuery og ASP.NET MVC 3 validering

Har du en formular i dit MVC3 projekt hvor du ønsker at lave en delvis sideopdatering via AJAX, men har lidt problemer med at få standard valideringstekster fra MVC3 til at fungere, så tjek nedenstående...

Controlleren skal udformes som normalt for postback. Jeg vælger typisk at benytte standard dataannotations, dvs. således:

public class PersonController : Controller 
{
  [Authorize]
  public ActionResult Edit()
  {
    return View(new EditPersonViewModel());
  }

  [Authorize]
  [HttpPost]
  public ActionResult Edit(EditPersonViewModel model)
  {
    if(ModelState.IsValid)
    {
      var person = new Person();
      person.Name = model.Name;
      person.Address = model.Address;
      person.Save();
    }
    return View(model)
  }
}

Min ViewModel ser således ud:

public class EditPersonViewModel
{
  [Required]
  public string Name { get; set; }
  [Required]
  public string Address { get; set; }
}

Min klientkode ser således ud:

$(function() {
  function postPerson($frm) {
    var action = $frm.attr("action"),
      params = $frm.serializeArray();
  
    $("#editPersonContainer").load(action, params);
  }

  $("#editPersonContainer input[type=submit]")
    .live("click", function() {
      postPerson($(this.form));
      return false;
    });
});

Submit-knappen kalder postPerson og returnerer derefter false, for at undgå formularen sendes på normal vis (dvs. som en fuldside postback). Jeg benytter .live for at fastholde eventhandleren til submit-knappen efter formularen genindlæses fra serveren i editPersonContainer-elementet (ellers ville handleren gå tabt, når formularen sendes til serveren). I jQuery v 1.7+ burde man nok benytte den nye on-funktion i stedet for live.

$frm.serializeArray benyttes fordi .load-funktionen forventer et objekt når der er tale om et postback. Så almindelig name/value-strenge kan ikke bruges (det er i det mindste min erfaring).

Selve formularen/view ser således ud:

@model EditPersonViewModel
@{
  Layout = null;
}
<div id="editPersonContainer">
@using(Html.BeginForm("Edit", "Profile"))
{
  @Html.LabelFor(m => m.Name)
  @Html.EditorFor(m => m.Name)
  @Html.ValidationMessageFor(m => m.Name)<br/>

  @Html.LabelFor(m => m.Address)
  @Html.EditorFor(m => m.Address)
  @Html.ValidationMessageFor(m => m.Address)<br/>

  <input type="submit" value="Gem">
}
</div>

Layout sættes til null for at undgå evt. implicitte master layouts bliver renderet.

Med ovenstående på plads, kan jeg indsætte formularen på en given side med:

@Html.Action("Edit", "Person")

Comment