Server to server kommunikation i .NET

I forbindelse med at jeg skulle lave en løsning der integrerer med Facebook har jeg haft behov for at kommunikere med facebook fra serveren. I den forbindelse har jeg fået sammensat flg. simple klasse til at indpakke husholdningen forbundet med at sende og modtage en datastrøm til hhv. fra facebook.

public class HttpComm
{
  public virtual string GetData(string getAddr)
  {
   // Udfør et kald til den angivne adresse og returner svaret
   try
   {
     var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(getAddr);
     request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
     var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
     var responseStream = response.GetResponseStream();
     var readStream = new StreamReader(responseStream);

     string status = readStream.ReadToEnd();
     response.Close();
     readStream.Close();

     return status;
   }
   catch(Exception x)
   {
     ErrorLog.Write(x);
   }

   return "";
  }

  public virtual string PostData(string addr, string data)
  {
   byte[] postData = Encoding.UTF8.GetBytes(data);

   try
   {
     HttpContext ctx = HttpContext.Current;
     if(ctx != null)
     {
      string host = ctx.Request.Url.Host;
      if(ctx.Request.Url.Port != 80)
        host += ":" + ctx.Request.Url.Port.ToString();

      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(addr);
      request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
      request.Method = "POST";
      request.UserAgent = 
            "Mozilla/4.0+"
           + "(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0)";
      request.Referer = ""; // "http://" + host + "/";
      request.ContentType = 
            "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = postData.Length;
      request.TransferEncoding = "UTF-8";

      Stream reqStream = request.GetRequestStream();
      reqStream.Write(postData, 0, postData.Length);
      reqStream.Close();

      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      Stream responseStream = response.GetResponseStream();
      var readStream = new StreamReader(responseStream);

      string status = readStream.ReadToEnd();
      response.Close();
      readStream.Close();

      return status;
     }
     else
      return "";
   }
   catch(Exception x)
   {
     ErrorLog.Write(x);
     throw;
   }
  }
}

 

Så kan jeg kalde HttpComm.GetData og HttpComm.PostData for at sende og modtage data med protokollerne GET og POST.

Comment