Unittest af database og strengtest med contains

Jeg sad lige med en test der drillede. Det handlede om at jeg lave et opslag i min database med Linq to Sql, hvor kriteriet var noget i stil med 

q = q.Where(v => 
  v.Description.Contains(txt) 
  || v.Title.Contains(txt)
);

I min test testede jeg så på nogenlunde det samme kriterium, dvs. noget i stil med:

Assert.Istrue(
  actual.TrueForAll(v => 
    v.Description.Contains(txt) 
    || v.Title.Contains(txt)
  ));

Men dette fungerede ikke og min test fejlede!? Hm!

Efter noget roden frem og tilbage, kom jeg til at tænke på, at min database jo nok var sat op til at sammenligne strenge uden hensyntagen til forskellen mellem store og små bogstaver, hvilket jo ikke er tilfældet med String.Contains, der ser forskellen. 

Løsningen i min test blev derfor:

Assert.Istrue(
  actual.TrueForAll(v => 
    v.Description.IndexOf(txt, 
      StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) >= 0
    || v.Title.IndexOf(txt, 
      StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) >= 0
  ));

 Så passerer testen igen... :-)

Comment